Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskaper

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.

Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår planering samt genomförande av bland annat föreläsningar, seminarier och examinationer. Dessa uppgifter kan gälla vid samtliga Campusorter varför resor mellan campusorterna kan förekomma. Vidare ingår kursansvar, bedömning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning, kursutveckling och löpande kvalitetsarbete, samt handledning. 

Arbetsuppgiften innebär också att självständigt ansvara för undervisning i kurser och specifika ämnen inom sjuksköterskeutbildningen, samarbeta med kolleger i planeringen av arbetet för ovanstående undervisning så att studenter vid campus och digitala lärosäten bereds samma undervisning. Arbetet innebär även att delta i utveckling av en alltmer digitaliserad undervisning.


Behörighet

Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning. För behörighet att anställas som universitetsadjunkt i omvårdnad gäller att den sökande ska vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad eller motsvarande samt visat pedagogisk skicklighet. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav.


Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Meriterande är någon form av specialistutbildning som sjuksköterska, gärna inom geriatrik, distriktssjuksköterska, kirurgi, medicin, palliativ vård eller liknande. Vid bedömningen av sökande läggs vikt vid tidigare undervisningserfarenhet på högskolenivå samt klinisk erfarenhet från hälso- och sjukvården.

Du ska ha goda kunskaper i att hantera digitala program såsom Word, Excel och Powerpoint.

Genomgången högskolepedagogisk utbildning är meriterande. Observera att om högskolepedagogisk utbildning saknas ska anställd universitetsadjunkt inom två år från anställningstillfället ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 hp alternativt minst 10 veckors heltidsstudier.

Personliga egenskaper

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. I rollen som adjunkt behöver du kunna samarbeta och kommunicera med studenter och kolleger men även arbeta självständigt. Du bör vara målinriktad och sträva efter att nå uppställt mål.


Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid med tillträde 2023-08-14 eller enligt överenskommelse/ dock längst under 11 månader. 

Anställningsort: Östersund


Information

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt lars Hammarström, lars.hammarstrom@miun.se tel. +46 (0)10–1428913 eller proprefekt Marie Häggström, marie.haggstrom@miun.se tel. +46 (0)10–1428669, eller prefekt Mikael Nordenmark, mikael.nordenmark@miun.se tel. +46 (0)10–1428515.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-07-31.

Tillträde Tillträde 2023-08-14 eller enligt övrenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/1490
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-07-31

Tillbaka till lediga jobb