Mittuniversitetet, Institutionen för data- och elektroteknik

Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (100 %). Forskningsarbetet inom tjänsten kommer att ske i forskargruppen för autonoma sensorsystem. Du kommer att delta i ett stort europeiskt forskningsprojekt om Internet of Things (IoT) enheter med lång livslängd. Det kommer att uppnås genom att utveckla och integrera Energy Harvesting lösningar i utrustning och infrastruktur för att förbättra batterilivslängd eller för att ersätta batteriet helt.

Doktorandtjänsten fokuserar på en studie om smarta kullager. Kullager är på grund av sin kritiska roll ofta av stort intresse i industriella användningar eller transportsystem. Degradering och underhållsbehov ska därför kunna upptäckas med hjälp av övervakningssystem så tidigt som möjligt. I projektet kommer en elektromagnetisk omvandlare utvecklas och optimeras för att generera energi från kullagers rotationer. Samtidigt kommer relevanta signaler att genereras som gör det möjligt att detektera skador i kullagren. Arbetet kommer innehålla analys av omvandlarens struktur genom simuleringar och experiment, utvärdering av avvägningar mellan optimering för energiomvandling eller mätning, signalanalys med maskininlärning, samt systemintegration.

Som en doktorand i forskargruppen för autonoma sensorsystem kommer du att vara en central del av gruppen och samarbeta med andra doktorander, postdoktorer och seniora forskare. Dina studier kommer innehålla kurser och eget forskningsarbete, och du kommer att utveckla din kompetens genom teori och praktik. Du förväntas att ta initiativ genom att föra fram egna idéer, samt att bidra till publikationer och annan kommunikation av forskningsresultat. Forskargruppen i sin tur kommer att vara ett forum för diskussioner och ger dig handledning och stöd under dina studier och din yrkesutveckling. Du kommer att vara en del av en ledande forskningsgrupp inom lågenergi sensorsystem och du har möjligheten att nyttja gruppens stora internationella nätverk.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, elektronik eller datateknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Bedömningen av ansökningar ske på basis av sökandens tidigare meriter (t ex examensarbeten, projekt, praktik eller yrkeserfarenheter), relevansen av sökandens tidigare utbildning och kurser, resultat på tidigare utbildningar, samt sökandens motivation och vision för forskarstudier.

Vi anser det som fördelaktigt om sökanden trivs med arbete i gränslandet mellan mekaniska och elektriska system, samt har tidigare erfarenhet med sensorer eller omvandlare och deras utveckling och/eller optimering i simulering och/eller experiment. Tidigare erfarenhet med energy harvesting och/eller maskininlärning är meriterande men inget krav. Sökanden bör ha tidigare erfarenheter av programmering i t ex Python, Matlab eller C++.

Personliga egenskaper
Utöver dina tekniska kompetenser kommer din lämplighet för forskarstudier bedömas med hänsyn till din samarbetsförmåga, din förmåga att arbeta individuellt, samt din kommunikationsförmåga.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.  

Information
Närmare upplysningar lämnas av Prof. Bengt Oelmann bengt.oelmann@miun.se, telefon: +46 (0) 10 142 87 02) eller prefekt Patrik Österberg patrik.osterberg@miun.se, telefon: +46 (0) 10 142 86 14).

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla ett CV, intyg från tidigare utbildning(ar), samt ett personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-20.

 

Tillträde Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/1395
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2023-06-20

Tilbake til ledige stillinger