Mittuniversitetet, Institutionen för data- och elektroteknik

Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.

Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc) söker en doktorand inom ljudavbildande system. Forskningen kommer att genomföras tillsammans med industriella partners i ett större projekt som integrerar teknologiutmaningar inom sensorteknik för industriella och medicinska tillämpningar.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder en doktorandtjänst inom ljudbaserad mätteknik fokuserad på att studera ljudavbildande system med mikrofonarrays, beamforming och klassificering med maskininlärning. Tjänsten är relaterad till samverkande forskargrupper med verksamhet inom maskininlärning, ljudanalys och bildanalys samt artificiell intelligens. Forskningen för tjänsten genomförs i nära samarbete med nationella och internationella samarbetspartners.

Fokus för tjänsten ligger inom området ljudavbildning för karakterisering, positionering och klassificering av ljud. Tjänsten kan även innehålla implementeringsaspekter av maskininlärningsmodeller på inbyggda system. Arbete kan vara av experimentell och teoretisk karaktär och inkludera datainsamling, utveckling och verifiering av modeller samt generalisering av lösningar.


Behörighet och bedömningsgrund

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på förkunskapernas relevans för att arbeta med ljud, beamforming och maskininlärning, relevans i examensarbete, projektarbeten, kurser och intervjuer med de sökande. Signalprocessning av ljud, användande av mikrofonuppställningar för positioneringssyften och erfarenhet av olika maskininlärningsmodeller ses som en fördel. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga och initiativförmåga kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning. 

Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och förväntas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.


Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Patrik Österberg patrik.osterberg@miun.se, Telefon, +46 (0)10 142 86 14 och docent Jan Lundgren jan.lundgren@miun.se, Telefon +46 (0)10 142 85 56. Se även STCs hemsida.


Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan s
ka innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, angivande av önskat forskningsområde enligt ovan, samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-14.

Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/1393
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2023-06-14

Tilbake til ledige stillinger