Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning och examination i praktiska och teoretiska kurser i bildjournalistik och visuell kommunikation samt journalistik.

Till undervisning räknas även kursansvar, kursutveckling, samverkan med bransch och administration kopplat till nämnda uppgifter. Undervisningen sker både på campus och på distans. Sökande förväntas delta aktivt i lärarkollegiet. Det huvudsakliga arbetsspråket är svenska men undervisning på engelska kan ingå.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt kandidatexamen i journalistik eller bildjournalistik, samt är behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning finns följande bedömningsgrunder:

 • Relevanta ämneskunskaper för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • Praktisk erfarenhet av att skapa journalistiskt innehåll (bild, rörlig bild, grafik, text) i olika kommunikationskanaler.
 • Praktisk erfarenhet av att arbeta med journalistiskt berättande i nyhetsrapportering, dokumentärer och storytelling.
 • Praktisk erfarenhet av layout och redigering, både digitalt och i print.
 • Erfarenhet av kursansvar/kursutveckling inom området bildjournalistik och visuell kommunikation samt journalistik.
 • Erfarenhet av att föreläsa, planera och hålla i workshops och seminarier.
 • Erfarenhet av att jobba med digitala undervisningsverktyg som till exempel lärplattformar och onlinemötesverktyg.
 • Erfarenhet av distansundervisning.
 • Mycket god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska.
 • Förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt sätt.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället inom verksamhetsområdet.

  Följande bedömningsgrunder är meriterande:
 • Erfarenhet av arbete inom public service samt större nyhetsorganisationer är meriterande.
 • Erfarenhet av administration och genomförande av live-sändningar är meriterande.
 • Erfarenhet av webbadministration är meriterande.
 • Utbildning i pedagogik är meriterande.
 • Intresse för AI-tekniker och hur AI används inom journalistik och kommunikation är meriterande.

Särskild hänsyn kommer att tas till samarbetsförmåga, pedagogisk insikt, ansvarstagande och hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen och dess framtida utveckling.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

Anställning och tillträde: Tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1 juli 2023 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Lottie Jangdal, lottie.jangdal@miun.se, 010-142 84 81 och ämnesföreträdare Ingela Wadbring, ingela.wadbring@miun.se. Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/kki

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-15.

Tillträde 1 juli 2023 eller enligt överenskommelse.
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/1396
Facklig företrädare
 • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
 • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-06-15

Tilbake til ledige stillinger