Mittuniversitetet, Institutionen för data- och elektroteknik

Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.

Arbetsuppgifter

Du kommer att jobba med verktyg och ramverk (t.ex. OpenAirInterface, Open5GS, SDR, trafikgeneratorer och analysatorer, realtidsoperativsystem och andra) för experimentell installation och utvärdering. Implementering och återanvändning av tekniker för fysiska och MAC-lagret, trådlösa kontrollalgoritmer och olika kontrollscenarier är också en del av arbetsbeskrivningen.

Positionen kräver aktiv och effektiv spridning av designvalen till intressenter och upprätthållande av ett dokumenterat register över installation och kod. Du förväntas även publicera artiklar vid internationella konferenser och tidskrifter av hög kvalitet. Anställningen kan också innefatta arbetsuppgifter såsom stöd i projektledning och labbdesign för trådlösa IoT-kurser, men inte till mer än 20% av arbetstiden.

Behörighet

Du måste ha en master-, licentiat- eller doktorsexamen i trådlös kommunikation, signalbehandling, inbyggda styrsystem eller ett närbesläktat område inom elektroteknik eller datateknik.

Bedömningsgrunder

Du måste ha en meritlista med oberoende design och utveckling av prototyper och demonstratorer inom relevanta områden. Den bör även ha en gedigen bakgrund inom två av följande områden:

•  Praktisk arbetslivserfarenhet inom inbyggda system och trådlös nätverksteknik, exempelvis 5G, LTE, WiFi, V2X, UAV.

• Kunskap om den senaste 3GPP-utvecklingen på PHY/MAC-lageralgoritmer och protokoll, samt koncept baserade på artificiell intelligens (AI) eller maskininlärning (ML).

• Erfarenhet av trådlös systemmodellering, algoritmdesign, nätverksanalys, simuleringsverktyg, Matlab, C ++, Python och SDR.

• Förståelse för drift och ML/AI-baserad optimering av trådlösa och end-to-end-kommunikationssystem, protokoll, videoströmmar och cloud/edge-beräkningar.

• Kunskap inom fordonsområdena automatiserad körning, säkerhetskritisk mjukvara och systemdesign, funktionssäkerhet, intelligenta transportsystem, molnlösningar, etc.

Personliga egenskaper

Du bör självständigt kunna stödja forskningsaktiviteter inom tidigare nämnda områden och kombinera goda analytiska färdigheter med en stark förmåga till praktiskt genomförande.

Övriga bedömningsgrunder
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift krävs för att presentera och publicera forskningsresultat.

Handläggning

Anställningen bereds i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

Anställning och tillträde

Anställningen omfattar heltid under 11,5 månader med start enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt.

Anställningsort: Sundsvall  

Information

Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Mikael Gidlund, mikael.gidlund@miun.se, eller prefekt Patrik Österberg, patrik.osterberg@miun.se, tel. 010-1428614.

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska och innehålla följande:

• Ett brev som anger motivation, relevanta kvalifikationer och ambitioner för positionen.

• En aktuell meritförteckning.

• Kopior av relevanta examensbevis (Master of Science eller PhD). På begäran kan du bli ombedd om en officiell engelsk översättning.

• FoU-portfölj. En fullständig förteckning över projekt eller publikationer ska bifogas med uppgift om vilka arbeten sökanden önskar ska beaktas. Du kan bifoga upp till 3 dokument/publikationer.

• Övriga kvalifikationer, inklusive deltagande i kommittéer eller styrelser, deltagande i organisationer och liknande.

• Önskvärt/meriterande avseende anställningen. Referenser/rekommendationer.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-15.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/1147
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2023-06-15

Tilbake til ledige stillinger