Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.

Arbetsuppgifter:
Anställningen som universitetslektor i arkiv- och informationsvetenskap inkluderar undervisning på våra kurser på grund och avancerad nivå, samt vårt mastersprogram i hållbar informationsförsörjning. Undervisningen sker på distans och som lektor ska du aktivt delta i ämnets utveckling på grund och avancerad nivå. En lektorsanställning inkluderar också forskning och i tjänsten ingår att tillsammans med kollegor eller enskilt söka större forskningsanslag. Som lektor är du en viktig resurs för att ytterligare utveckla den forskning som bedrivs inom ämnet och som huvudsakligen fokuserar på arkiv- och informationsvetenskap och dess tillämpning i samhällets digitalisering. Viss del av ämnets forskning faller under Forum för Digitalisering. Forskarutbildning i ämnet arkiv- och informationsvetenskap sker som en inriktning i forskarutbildningsämnet informationssystem.

Behörighet:
Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i Anvisningar för anställning som Universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Behörig är den som har en för anställningen relevant doktorsexamen och som har erfarenhet av både forskning och undervisning i ämnet.

Bedömningsgrunder:
Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla, leda, genomföra och utvärdera utbildning och forskning samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning, utbildning och utvecklingsarbete. God samarbetsförmåga, flexibilitet, social kompetens och kommunikationsförmåga är andra bedömningsgrunder. Vikt fästs också vid administrativ förmåga som t. ex. kursansvar samt förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet av distansundervisning är meriterande.

Personliga egenskaper:
Du bör trivas med att arbeta i grupp, men även uppskatta att arbeta enskilt under eget ansvar. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och har mycket god samarbetsförmåga. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet i verksamheten.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

Anställning och tillträde: Tillsvidareanställning på heltid, tillträde enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall

Information:
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Pernilla Ingelsson, pernilla.ingelsson@miun.se eller 010-1428308, samt ämnesföreträdare professor Erik Borglund, erik.borglund@miun.se eller 072-5818933

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig, pedagogisk verksamhet och övrig meritering, inkl. intyg över vetenskaplig, pedagogisk och annan meritering, fullständig publikationslista, högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-25.

Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön, individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/603
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-04-25

Tillbaka till lediga jobb