Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.

Är du intresserad av att som forskarstuderande bidra till konkret samhällsutveckling?

Vi söker två doktorander till vår ämnesgrupp Kvalitetsteknik vid Campus Östersund där vi bedriver forskning, utbildning och samverkan för att bidra till organisationsutveckling och samhällsnytta genom systematiskt kvalitetsarbete. Forskningsområden för Kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet innefattar hållbar verksamhetsutveckling med ett systemperspektiv som utgångspunkt. Särskilt fokus riktas mot

  • Kvalitets- och ledarskapsutveckling
  • Engagerat, styrkebaserat och värderingsbaserat ledarskap och ledning
  • Värderingsbaserad organisationskultur
  • Hälsofrämjande verksamhetsutveckling
  • Kundvärde
  • Kundfokuserad produkt- och processutveckling.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80 %) samt undervisning och administrativt arbete (20 %).

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i Kvalitetsteknik/Kvalitetsledning eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Sökanden ska kunna redovisa sin förmåga till vetenskapliga arbeten. Detta kan vara till exempel i form av magister/masteruppsats, publicerade artiklar eller konferensbidrag, rapporter, deltagande i forskningsprojekt. Särskild meriterande är pedagogisk erfarenhet och då gärna på universitetsnivå. Vid bedömningen läggs särskild vikt vid den sökandes kompetens och erfarenhet inom ämnesområdet Kvalitetsteknik och då speciellt i relation till ämnesgruppens fokusområden ovan.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående samt tar ansvar för dina uppgifter och att driva ditt arbete framåt. Du ska ha en dokumenterat god samarbetsförmåga och en pedagogisk insikt vilket bl.a. innebär en god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och hur du kan anpassa och förmedla ditt budskap till mottagaren. Vi ser också att du har en analytisk förmåga, dvs en förmåga att analysera och arbeta med komplicerade och komplexa frågor.

Övriga bedömningsgrunder
Tjänsten förutsätter god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska och svenska samt grundläggande IT-kunskaper.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles. Tillträde enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Östersund

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.  

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Pernilla Ingelsson, pernilla.ingelsson@miun.se, 010-142 83 08, samt ämnesföreträdare Ingela Bäckström, ingela.backstrom@miun.se, 010-142 83 86.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, en beskrivning av tänkt forskningsområde med motivering till varför området är av intresse (max 2 sidor) samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-04.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/523
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2023-04-04

Tilbake til ledige stillinger