Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling

Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH) har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling.

Ämnet ekoteknik och miljövetenskap vid Mittuniversitetet behandlar det tvärvetenskapliga studiet av mänskliga samhällen i samspel med naturen, med särskild tonvikt på utveckling av nya system för ett långsiktigt hållbart nyttjande av naturresurser. Forskningsmetodiken är tvärvetenskaplig och där det är lämpligt systeminriktad.

Ekologisk teknik är ett relativt nytt vetenskapligt område i gränslandet mellan ekologi och teknik. Utvecklingen av robusta system som är kompatibla med biosfärens grundfunktioner karakteriserar området. ”Design av mänskliga system tillsammans med den naturliga omgivningen, till gagn för båda”, är en ofta använd definition. ”Ekologisk teknik är ett verktyg för hållbar förvaltning av våra resurser utifrån principer som används av ekosystem”, är en annan.


Arbetsuppgifter


Ökad frekvens och intensitet av nederbörd, som en direkt effekt av klimatförändringar, riskerar att orsaka allvarliga skador på offentlig och privat infrastruktur och negativt påverka vattenresurser och deras kvalitet i många länder, inklusive Sverige. Den ökande förekomsten av nya föroreningar i vattenmiljöer, exempelvis konsumentinriktade kemikalier och persistenta läkemedel som vanligtvis hamnar i avloppsflöden hotar att förorena vattenmiljön i högre grad när de nuvarande systemen inte klarar av stora eller plötsliga nederbördsvolymer. Användningen av naturliga och anlagda våtmarker är en ekoteknisk lösning med många potentiella fördelar för att hantera vattenflöden och vattenkvalitet. Doktoranden kommer att arbeta i projekt inom inriktningen ekologisk teknik för att undersöka hur man kan minska riskerna med ökande mängder av föroreningar i recipientvatten samt våtmarkernas roll för att buffra ökat flöde. Både laboratorie- och fältstudier planeras ingå i projektet.

Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

 

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng miljövetenskap eller miljöteknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.


Bedömningsgrunder

Utöver behörighetskraven kommer sökande med goda kunskaper och intresse för ekologisk teknik, miljökemi och/eller ekotoxikologi och med erfarenhet av fältarbete och dataanalys att ges företräde.


Personliga egenskaper

Den idealiska sökanden kommer att vara självmotiverande och ha god planeringsförmåga. Tonvikt kommer också att läggas på god samarbetsförmåga, social kompetens och kommunikationsförmåga.


Övriga bedömningsgrunder

Vetenskaplig skrivkompetens anses meriterande vid bedömning av sökande. God kunskap i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav.

Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning


Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2024-06-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Östersund

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.  

 

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Madelen Olofsson, madelen.olofsson@miun.se, samt docent Erik Grönlund, erik.gronlund@miun.se.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Ansökan måste innehålla ditt CV, intyg från tidigare utbildning samt en redogörelse för dina forskningsintressen, visioner och mål.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-04-16.

Tillträde 2024-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2024/900
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2024-04-16

Tillbaka till lediga jobb