Department of Engineering, Mathematics and Science Education

Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.

Som doktorand i teknisk fysik med inriktning mot biofibermaterial för partikelfilter kommer du även att verka inom forskningscentret FSCN. Här finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Vi arbetar ofta multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Du kommer att arbeta som doktorand inom projektet Neopulp, och inom forskargruppen Fibermekanik, med att studera biofibermaterial för partikelfilter. Partikelfilter har många medicinska och industriella tillämpningar, och tillverkas ofta av fossilbaserade syntetiska fibrer, men tillverkas även i stor omfattning av återvinningsbara träfibrer. För naturliga fibrer finns variationer i form och styvhet, som också kan styras i tillverkningsprocessen. Inom denna doktorandtjänst undersöker du relationen mellan process, fiberegenskaper, filtrets mikrostruktur och partikelfiltrets funktion. Tjänsten omfattar både laborativt arbete och modellering, men arbetsmetoderna anpassas efter personliga styrkor och intresseområden.

Behörighet och bedömningsgrund
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i teknisk fysik/fysik/maskinteknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Laborativ eller annan praktisk erfarenhet inom teknik är meriterande. Visad skicklighet inom matematisk modellering eller simulering är meriterande. Även visad kommunikativ skicklighet, såsom pedagogisk erfarenhet eller publicering i expertgranskade skrifter är meriterande.

Personliga egenskaper
Personliga kvalitéer som initiativförmåga, kreativitet, kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Övriga bedömningsgrunder
Sökande måste ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

Anställning
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Tillträde: Tillträde 1 september 2023 eller enligt överenskommelse.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.  

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Claes Mattsson, claes.mattsson@miun.se, 010-1428498, eller Professor Stefan Lindström, stefan.lindstrom@miun.se, 010-1428238. Du kan besöka institutionen online: https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/imd/

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska och innehålla:

  • Meritförteckning utan foto. Max 2 sidor.
  • Vidimerade kopior av betyg och examensbevis.
  • Elektronisk kopia av examensarbete.
  • Personligt brev. Beskriv dina visioner och mål för tjänsten i relation till dina meriter och intressen. Max 1 sida.
  • Eventuella övriga handlingar som sökanden åberopar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 28 maj 2023.

Tillträde Tillträde 1 september 2023 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/778
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2023-05-28

Tillbaka till lediga jobb