Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskaper

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.

Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör kursansvar, undervisning, handledning och examination av studenter främst inom ämnets kurser på grundnivå. Arbetet omfattar också medverkan i program- och ämnesutveckling samt utveckling av nätbaserade kurser. Vidare innebär arbetet aktivt deltagande vid institutionens utvecklingsarbete och administration. Kurserna ges primärt som distansutbildning utan fysiska träffar, vilket innebär webbaserad kommunikation på lärplattformen Moodle. Den anställde förväntas att i hög grad vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen i Sundsvall eller Östersund.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt magisterexamen i folkhälsovetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (Mittuniversitetets anställningsordning). Den som ska anställas som adjunkt ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning.

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket eftersom samtliga kurser och utbildningar är på svenska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Erfarenhet av kursansvar, olika pedagogiska arbetsformer och distansundervisning, samt undervisningserfarenhet på högskolenivå inom folkhälsovetenskap, kvalitativ och kvantitativ metod samt epidemiologi är särskilt meriterande. Meriterande är också erfarenhet av handledning av studentuppsatser.

Personliga egenskaper

Inneha en god kommunikations- och samarbetsförmåga samt kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning  som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde

Anställningen är en särskild visstidsanställning på 75% av heltid med tillträde 2023-08-14, dock längst till och med 2024-01-30.  

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund
    

Information

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Mikael Nordenmark, mikael.nordenmark@miun.se alt. tfn 010 – 142 85 15 eller ämnesföreträdare Katja Gillander Gådin, katja.gillandergadin@miun.se alt. tfn 010 – 142 85 41.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk skicklighet och erfarenhet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-21.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 75%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/969
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-04-21

Return to job vacancies