Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Verksamheten innefattar forskning och utbildning inom fyra ämnen: genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Ämnet statsvetenskap vid Mittuniversitetet utgör en enhet inom avdelningen för samhällsvetenskap och ger utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ämnet är ortsövergripande och finns på universitetets båda campus i Sundsvall och Östersund.

Det här utlysta vikariatet är lokaliserat till campus Sundsvall.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna för en universitetslektor hör undervisning och handledning av
studentuppsatser på såväl grundläggande som avancerad nivå, liksom egen forskning. För en universitetsadjunkt är arbetsuppgifterna inriktade på undervisning och handledning av studentuppsatser på grundläggande nivå. Undervisningen kommer främst att bedrivas inom ramen för Samhällsvetarprogrammet. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet.

I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer, samt forskningstid enligt ämnets budget, som beslutas kollegialt.

Behörighet
Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i
statsvetenskap, har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§) samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper (Mittuniversitetets anställningsordning). Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt magisterexamen i statsvetenskap motsvarande minst 240 högskolepoäng, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet (Mittuniversitetets anställningsordning).

Den som ska anställas som universitetslektor/universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en
sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av undervisning och forskning inom statsvetenskap är meriterande. Vi ser även gärna sökanden vars forskning faller inom ramen för ämnets forskningsprofil.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap.
och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Vikariat, heltid, 1 år. Tillträde 2019-01-01.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Pär Olausson, par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47 och ämnesföreträdare Susanne Wallman-Lundåsen, susanne.wallman-lundasen@miun.se eller tfn 010-142 85 68 eller studierektor Gustav Lidén, gustav.liden@miun.se eller tfn 010-142 89 26. Se även avdelningens hemsida (miun.se/shv).

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas (se instruktioner till sökande i fakultetens regler och anvisningar).

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem, miun.se/jobb, senast 2018-11-11.

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2018/1933
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
Publicerat 2018-10-12
Sista ansökningsdag 2018-11-11

Return to job vacancies