Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Verksamheten innefattar forskning och utbildning inom fyra ämnen: genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Sociologi ingår, tillsammans med genusvetenskap, i en enhet inom avdelningen för samhällsvetenskap (SHV). Ämnet är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen är inriktad mot arbetslivsforskning, risk- och krisforskning samt genusforskning.

Ämnet är knutet till två starka forskningsmiljöer, Risk and Crisis Research Centre (RCR) och Forum för genusvetenskap (FGV).

Arbetsuppgifter 
Till arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå. Undervisningen kommer främst att bedrivas inom ramen för Personal- och arbetslivsprogrammet alternativt Risk- och krishanteringsprogrammet.

Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av
sociologiämnet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet
Behörig för anställning som universitetslektor i sociologi är den som har avlagt doktorsexamen (HF 4 kap. 4§) i sociologi, har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§) och genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat  motsvarande kunskaper. Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt magisterexamen i sociologi motsvarande minst 240 högskolepoäng, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

Den som ska anställas som universitetslektor/universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning (se Anställningsordningen). Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som
den vetenskapliga skickligheten. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet och forskning inom personal- och arbetsliv alternativt risk- och krishantering samt erfarenhet av undervisning i vetenskaplig metod är meriterande.

Handläggning 
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap.
och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Vikariat, Heltid, 1 år. Tillträde 2019-01-01.

Anställningsort: Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Pär Olausson, par.olausson@miun.se, eller tfn 010-142 85 47 och ämnesföreträdare Roine Johansson, roine.johansson@miun.se, eller tfn 010-142 81 53 eller studierektor Jörgen Sparf, jorgen.sparf@miun.se, tfn 010-142 82 76. Se även avdelningens hemsida (miun.se/shv).

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. (se instruktioner till sökande i fakultetens regler och anvisningar).

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem, miun.se/jobb, senast 2018-11-11.

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2018/1869
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
Publicerat 2018-10-12
Sista ansökningsdag 2018-11-11

Return to job vacancies