Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Genusvetenskap ingår, tillsammans med sociologi, i en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV). Ämnet genusvetenskap är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. Forskningen är i hög grad knuten till den interdisciplinära forskningsmiljön Forum för genusvetenskap (FGV).

Arbetsuppgifter:
Till arbetsuppgifterna hör framför allt undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå inom distanskurser såväl som på campus. Det kan också bli aktuellt med viss undervisning i sociologikurser med genusinriktning. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av det genusvetenskapliga ämnet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet:
Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning). För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning (Mittuniversitetets anställningsordning).

Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse.

Bedömningsgrunder:
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån omfattning av tidigare erfarenhet av att undervisa i genusvetenskap på universitetsnivå. Erfarenheter av undervisning inom normkritik är särskilt meriterande. Vidare är erfarenhet av undervisning inom genusvetenskapligt inriktade sociologikurser, särskilt inom risk och kris meriterande. Hänsyn tas även till kompetens inom urfolksstudier och dekoloniserande arbetssätt i forskning och utbildning. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd.

Personliga egenskaper:
Initiativrik, pedagogisk insikt, god samarbetsförmåga, empatisk, kvalitetsmedveten, utvecklingsinriktad, färdigheter i motiverande ledarskap.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde 2022-07-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort:Östersund                                               

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.  

Information: Upplysningar kring ämnet lämnas av ämnesföreträdare Angelika Sjöstedt, angelika.sjostedt@miun.se, 010-142 88 43 samt av studierektor Magnus Granberg, magnus.granberg@.miun.se, 010-1428436. Upplysningar kring institutionen lämnas av lämnas av prefekt Pär Olausson, par.olausson@miun.se, 010-142 85 47 samt av proprefekt Susanna Öhman, susanna.ohman@miun.se, 010-142 81 85.

Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/hsv

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas (se instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar).

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-11-21.

Tillträde Tillträde 2022-07-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2021/2168
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-142 88 09
Sista ansökningsdag 2021-11-21

Tilbage til Ledige stillinger