Mittuniversitetet, Institutionen för design

På institutionen för design är hållbarhet ett självklart fokus i både utbildning och den forskning som inriktas mot bland annat design för alla, visuell kommunikation och förpackningsdesign. För närvarande finns det två utbildningsprogram kopplade till institutionen – Grafisk design och Industridesign. Institutionen ger också distanskurser samt fristående kurser inom ämnet Fotografi.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår vanligt förekommande arbetsuppgifter på institutionen som till exempel kursansvar, undervisning, handledning och examination i designämnen. Samverkan med omgivande samhälle, administrativa uppgifter, liksom medverkan i institutionsgemensamma aktiviteter, vetenskapligt- konstnärligt- och pedagogiskt utvecklingsarbete. Deltagande i institutionens gemensamma utvecklingsarbete med att bygga upp forskning inom designområdet ingår också i arbetsuppgifterna. Du förväntas också att aktivt följa utvecklingen inom ämnesområdet och övrigt som har betydelse som lärare vid universitetet.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i industridesign eller har motsvarande konstnärlig skicklighet och som kan uppvisa pedagogisk skicklighet. Den sökande bör ha högskolepedagogisk utbildning omfattande mint 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier. Om det saknas ska sådan utbildning genomgås inom två år från anställningstillfället. De pedagogiska meriterna ska vara dokumenterade, t.ex. i CV eller i en pedagogisk portfölj.

Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska, varför du behöver behärska svenska i såväl tal som skrift. Vissa kurser ges till internationella studenter och därför krävs även goda färdigheter i att presentera och diskutera på engelska, så väl skriftligt som muntligt. Du behöver kunna hantera relevanta verktyg för distansundervisning som till exempel verktyget Zoom och kursplattformen Moodle samt relevanta programvaror för området Industridesign.

Erfarenhet av samverkan i forskning och utbildning samt undervisning på universitetsnivå både i klassrum och via distans är ett krav. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av professionellt industridesignarbete inom näringsliv eller organisationer samt även dokumenterad erfarenhet av olika typer av undervisning, handledning och examination. Den sökande ska vara förtrogen med designbranschen.

Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt i Fakultetens för naturvetenskap, teknik och medier anvisningar för lektorsanställning.

Viktiga egenskaper är att kunna skapa och driva samverkansprocesser mellan forskning och utbildning inom designämnen men även med andra ämnen, med professionsutövare samt andra aktörer inom designområdet och med omkringliggande samhälle. Meriterande är erfarenhet av att kunna organisera, leda och driva projekt.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar 60% av heltid och är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt vid Institutionen för design, Kristina Brink, tfn. 070-521 13 36, mail kristina.brink@miun.se

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig eller konstnärlig meritering och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer eller högst 5 konstnärliga arbeten som önskas åberopas med motivering över urvalet.

Bifoga också:

  • Personligt brev
  • Styrkt (vidimerad) meritförteckning av: examina, yrkesmässig verksamhet och dokumentation av pedagogisk erfarenhet
  • Portfolio (visas genom egna designprojekt med tillhörande skriftlig beskrivning)

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-10-23.

Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 60%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2021/1219
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-142 88 09
Sista ansökningsdag 2021-10-23

Tilbage til Ledige stillinger