Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi,  statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Kriminologi ingår, tillsammans med sociologi, i en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV).

Enheten för kriminologi och sociologi är ortsövergripande och finns lokaliserad i Sundsvall och Östersund. Inom enheten finns utbildning och forskning inom områden som våld och brottsprevention, risk och kris, arbete och organisation samt samhälle, makt och kritik. Delar av forskningen är knuten till de interdisciplinära forskningsmiljöerna Forum for genderstudies (FGV) och Risk and Crisis Research center (RCR). I ämnet kriminologi ges utbildning främst på grundnivå. Forskningen är inriktad mot våld och brottsprevention.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå. Undervisningen bedrivs både på campus och på distans. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till enhetens utveckling och sammanhållning. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen. 

Behörighet
Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som avlagt magisterexamen i kriminologi eller närliggande ämne, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§) Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse.

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. 

Undervisnings- och forskningserfarenhet med relevans för kriminologi är meriterande. Särskild meriterande är erfarenhet inom området vålds- och brottsförebyggande arbete.  I arbetsuppgifterna ingår undervisning i metod, varför dokumenterad erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ metod är meriterande.

Personliga egenskaper
Då det i tjänsten ingår mycket studentkontakt och samarbeten med kollegor är god samarbetsförmåga, social kompetens och god kommunikationsförmåga viktigt.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning
Anställningen är ett vikariat på 100% under 12 månader i avvaktan på tillsättning av anställning. Tillträde 2023-06-01 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Östersund eller Sundsvall. Campusbaserad utbildning erbjuds på campus Sundsvall vilket gör att viss närvaro vid campus Sundsvall förutsätts. 

Information
Upplysningar kring tjänsten lämnas av studierektor Magnus Granberg: magnus.granberg@miun.se, 010-142 84 36. Upplysningar kring institutionen kan lämnas av prefekt Pär Olausson: par.olausson@miun.se, 010-142 85 47. 

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-11. 

Ansök här!

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023_781
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-04-11

Tillbaka till lediga jobb