Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.

Arbetsuppgifter

Anställningen som universitetsadjunkt i arkiv- och informationsvetenskap innefattar primärt undervisning på våra kurser på grundnivå. Undervisningen i ämnet sker på distans. Vi uppmuntrar universitetsadjunkter i ämnet att vara delaktiga i ämnets utvecklingsarbete och forskning. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

 

Behörighet

Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning.


Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. För anställningen krävs goda kunskaper i det svenska språket. Erfarenhet av undervisning på universitetsnivå är meriterande. Meriterande är också praktisk erfarenhet från arbete med digital informationsförvaltning som arkivarie, registrator eller liknande eftersom ämnet har en stark praktisk och professionskoppling.


Personliga egenskaper

Vi söker någon som samarbetar väl med andra människor. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, strukturerar själv ditt angreppsätt och driver processer vidare för att slutföra dina arbetsuppgifter.

 

Övriga bedömningsgrunder

Vår utbildning sker enbart på distans, vilket kräver en hög digital mognad. Praktisk erfarenhet kring e-arkiv är meriterande.


Handläggning

Beredning av anställningen fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

 

Anställning och tillträde

Tillsvidareanställningmed en omfattning på 25 procent av heltid, med tillträde 2024-08-01.  

Anställningsort: Sundsvall


Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Pernilla Ingelsson, pernilla.ingelsson@miun.se eller 010-1428308, samt ämnesföreträdare professor Erik Borglund, erik.borglund@miun.se eller 072-5818933.

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering samt fullständig publikationslista. Högst 10 vetenskapliga publikationer kan åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 25 april 2024.

Tillträde 2024-08-01
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 25%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2024/903
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2024-04-25
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb